Projekt "Seikluskasvatus noortele läbi matkamise ja looduses hakkamasaamise õpetuse". 
Projekti eesmärgiks on Jõelähtme valla koolide õpilaste suurenenud oskused looduses hakkamasaamisest ja teadmised Jõelähtme valla loodusest ning ajaloost. Projekt kestab 01.09.2018.a kuni 31.12.2021.a, tegevuskohaks on Jõelähtme vald ning otseseks sihtrühmaks on Jõelähtme valla koolide õpilased (kolme aasta jooksul osaleb iga klass ühes õppeprogrammis, pikkusega 6-24 h, kokku viiakse läbi 36 õppeprogrammi).

Noored, kes on meie tulevik, on muutunud sõltuvaks infotehnoloogiast ning tihtipeale ei teata ega osata väärtustada kohalikku loodust ning ajalugu. Projekt annab noortele võimaluse vahetult ise kogeda ja saada elamusi looduses liikumisest, omandada algteadmised looduses hakkamasaamisest, tugevdada käelist tegevust, algatusvõimet ja proovimisjulgust ning õppida tundma piirkonna loodust ja ajalugu. Veematkadel osalemisega suurendatakse ka osalejate veeohutusalast teadlikkust.

Kokkuvõte projekti tegevustest: projektis toodud vahendite soetamine; õppeasutuste teavitamine võimalusest osaleda seikluskasvatuse tegevustes; õppeasutuste osalemise soovide alusel graafiku koostamine; õppeprogrammide, matkaradade ja tegevuskohtade ettevalmistamine; seikluskasvatuse tegevused (sh matkad veel ja jalgsi); seikluskasvatuse tegevuste arutelu osalejatega; läbiviidud tegevuste kokkuvõtted ja edasised jätkutegevused.


Projekti jaoks vajalike vahendite (parved, kanuud, süstad, vestid, mõlad, aerud, räätsad, haagis) soetamist toetab MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu.