1.     Konkurss kestab 24.juulist kuni 30.novembrini (k.a.) 2018.a.
2.     Konkursil on oodatud osalema igas vanuses loodushuvilised.
3.     Konkursi teemaks on detailide märkamine looduses.
4.     Konkursile ootame Eestis tehtud fotosid, mis on elus või eluta looduse osa (kivid, puud, põõsad, marjad, pilved, samblad,  samblikud, seened, kännud, loomad, linnud, putukad, kalad, lilled vms), aga pildil kujutavad midagi muud. Näiteks samblikust loomakujud puudel/kividel, jää või lume loodud näod/kujud, puujuurestikust põder, vana känd kui metsavana, mahakukkunud linnu kujuline puukoor, pilvest draakon, mere ääres puutükist hüljes ja kõik teised põnevad tegelased. Pildi lahutamatu osa on foto pealkiri ja foto saamise lugu või fotol kujutatuga seotud lugu – kuidas jõuti märkamiseni, miks see hetk oli märkamist ning  jäädvustamist väärt jms. Võimalus lasta fantaasial lennata!
 5.    Konkursi tööde esitamine/hindamine toimub kolmes vanusegrupis ja kahes kategoorias.
  Vanusegrupid:
     o   lapsed kuni 11 aastased;
     o   noored 12 – 17 aastased;
     o   täiskasvanud.
  Kategooriad:
     o   Jõelähtme vallas (Harjumaa) jäädvustatud hetked;
     o   ülejäänud Eestis jäädvustatud hetked.
6.     Üks autor võib konkursile esitada kuni neli (4) teemakohast fotot, mille lahutamatu osa on foto pealkiri ja lugu. 
7.     Konkursile esitatud fotod peavad olema:
     o   digitaalselt esitatud fotod .jpg formaadis;
     o   digitaalse foto pikema külje pikkus võib olla minimaalselt 3000 (lastel ja noortel 2000) ja 
        maksimaalselt 6000 pikslit ning suurus 1 - 20 MB;
     o   paberkujul esitatud fotod A4 suuruses, trükituna fotopaberile;
     o   fotot tutvustava/täiendava loo pikkus on 300-1500 tähemärki (u kuni pool A4 lehte);
     o   Jõelähtme valla kategoorias esitatud fotod peavad olema tehtud Jõelähtme vallas;
     o   ülejäänud Eesti kategoorias esitatud fotod peavad olema tehtud Eestis.
8.     Konkursile tuleb esitada:
     o   foto koos pealkirjaga;
     o   fotot tutvustav/täiendav lugu;
     o   foto tegemise asukoht (võimalikult täpselt);
     o   kategooria, kuhu foto esitatakse;
     o   foto tegemise aeg;
     o   autori ees- ja perekonnanimi;
     o   autori kontaktandmed (e-post või aadress, telefon);
     o   vanusegrupp, kuhu foto esitatakse;
     o   vanusegruppides lapsed kuni 11 a ja noored 12-17 a lisada ka täiskasvanud esindaja nimi ja e-posti aadress.
9.     Konkrusile esitatud digitaalsed fotod ja lood tuleb saata e-posti aadressile fotojalugu@siiliokas.ee kuni 30.novembrini 2018.a (k.a). Paberkujul esitatud fotod koos lugudega tuleb saata postiga aadressile: Kahtlase talu, Jägala küla, Harjumaa 74 205. Esitatud fotode hilisem postitempel on 30.november.
10.    Fotodel on lubatud kadreerimine, heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon, teravustamine ning tolmuplekkide eemaldamine. Korraldajatel on õigus vajadusel paluda osalejatelt originaalfaile ja tingimustele mittevastavaid fotosid mitte arvestada.
11.   Osaleda ei või konkursi läbiviimisega otseselt seotud isikud.
12.   Korraldajatel on õigus võistlusel osalevaid töid kasutada konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel veebis, meedias, näitustel, ettekannetel ja avalikel üritustel, viidates töö autorile.
13.  Konkursile esitatud töid hindab žürii.
14.  Konkurist osavõtja vastutab, et autoriõigused kuuluvad talle ja enda ning fotode kohta esitatud andmed on õiged.
15.  Konkursile esitatud töödest avaldatakse album www.siiliokas.ee kodulehel. Huvitavamatest töödest koostatakse rändnäitus.
16.  Iga vanusegrupi mõlemas kategoorias antakse välja vähemalt kolm auhinda, millele võivad lisanduda erinevad eriauhinnad.
17.  Konkursi kokkuvõtva lõpuõhtu aeg tehakse teatavaks hiljemalt detsembri keskpaigaks www.siiliokas.ee kodulehel. Võitjaid teavitatakse personaalselt.
18.  Fotokonkursi korraldab MTÜ Siiliokas.  

Kontakt:
Liis Truubon
MTÜ Siiliokas
E-post: info@siiliokas.ee
Telefon: 52 21 112
www.siiliokas.ee
www.facebook.com/siiliokas
   
Toetajad:     
Jõelähtme Vallavalitsus
Miia Savikoda    

Toetajate nimekiri täienemas.